مشتری گرامی :

تا 1 ماه پس از استفاده از نرم افزارهای این شرکت در صورتیکه از امکانات و خدمات این شرکت رضایت نداشته باشید، می توانید محصول خریداری شده را عودت و یا قرارداد خود را فسخ نمایید:

شرایط عودت و فسخ :
            
	از زمان خرید و یا انعقاد قرارداد فی مابین نهایتا 1 ماه گذشته باشد.
	طی مدت مشخص شده در بند فوق، می بایست به صورت مکتوب علت درخواست عودت و یا فسخ را برای واحد رضایت مشتری به شماره تماس 02632214131 
   داخلی 105 و یا آدرس ایمیل info@iteamsoft.ir اعلام نمایید.

دلایل ذکر شده در بند فوق می بایست به یکی از دلایل ذیل باشد:

	عدم وجود امکانات و قابلیت های ذکر شده نرم افزار در قرارداد با محصول تحویل و یا نصب شده
	عدم ارائه خدمات پشتیبانی مناسب
	عدم ارائه خدمات نصب و آموزش نرم افزار بعد از تعداد روز مشخص شده در قرارداد فی مابین
	برخورد نامناسب پرسنل فروش، پشتیبانی و فنی شرکت
	داشتن مشکل و باگ در نرم افزار ارائه شده
تبصره : در صورتیکه دلیل درخواست عودت و فسخ به جز موارد فوق الذکر باشد می بایست فسخ پس از مذاکره حضوری و توافق طرفین صورت گیرد.